top of page

黄金スタジオC HAMABI AIR  神奈川

「うつわとつぼ」

 

Kogane StudioC HAMABI AIR  Kanagawa

"Bowl and Vase"

 

2016.2.23-28

bottom of page